بررسی نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات
بخشی از چکيده:
اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی جامعه خراسان شدند. و از نیمه دوم حکومت سنجر بر شمار قبایل غز به واسطه فشار ناشی ازجابجایی اقوام در دشت قبچاق و قدرت رو به رشد قراختاییان افزوده شد. از این رو برقراری نظارت بر اغوزها و تسلط بر آنان یکی از مهمترین مسائلی بود که سنجر با آن درگیر بود.
دستگاه اداری سلجوقیان و سنجر همواره می کوشید تا با گرفتن مالیات از احشام و یا چادرهای منفرد بر صحراگردانی که در درون امپراتوری به سر می بردند نظارت کرده وآنها را مطیع و فرمانبردار نگه دارد. با این وجود اغوزها در سال 548 ه.ق شورش نمودند و موجب سقوط حکومت سنجر شدند. شورش اغوزها به اسارت و حبس سلطان سنجر، استیلای صحراگردان بر شهرهای عمده خراسان و زوال قدرت سلجوقیان در شمال شرقی ایران انجامید.
محور پژوهش حاضر بررسی مناسبات و روابط قبایل ترک با حکومت سلجوقیان و به ویژه سلطان سنجر است که در نهایت به نبرد سنجر با غزان انجامید. این واقعه یکی از مهم ترین رویدادهای مربوط به حضور قبایل ترک در دوره سلجوقیان است که در اینجا به طور کامل به آن پرداخته می شود. مسأله اصلي پزوهش عبارت از اين است كه چرا با وجودي كه سلجوقيان خود از قبايل غز بودند و با اتکا بر آنان به قدرت رسيدند و در دوره طولاني حكومت سلاجقه بزرگ قبایل غز با ساختار سياسي- اجتماعي سلجوقيان همكاري داشتند، بين تركان غز و حكومت مركزي مشكلات و بحران تازه بروز كرد و موجب بحران بين تركان غز و حكومت مركزي شد و این بحران از نظر سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی در خراسان بوجود آورد. ....

فهرست مطالب:
چکیده
کليات                                                                               
مقدمه                                                                            
طرح موضوع                                                             
طرح مسئله                                                                                  
طرح مفروضات                                                                           
روش تحقيق                                                                              
ضرورت انجام تحقيق                                                                
قلمرو تحقيق                                                                      
کلمات کليدی و مفاهيم                                                               
نقد و بررسی منابع                                                                 
بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی                                       
1-  اوضاع جغرافيايی آسيای مرکزی و ساکنان آن                 
1-1- جغرافيای آسيای مرکزی                                            
2-1- ساکنين آسيای مرکزی                                                
2- اصل و منشا اوليه ترکان غز                                                
1-2- منشا نام غز                                                            
2-2- نژاد غزان                                                              
3-2- مساکن غزان                                                          
4-2- مهاجرت غزان                                                        
3- ويژگی های سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان               
1-3- اوضاع سياسی غزان                                                   
2-3- اعتقادات دينی غزان                                                   
3-3- آداب و رسوم غزان                                                    
4-3- زندگی اقتصادی                                                      
4- گذشته تاريخی غزان                                                            
1-4- غزان در دوره گوک ترکها                                            
2-4- غزان در دوره اويغورها                                               
3-4- ترکان غز و جهان اسلام                                              
4-4- غزها در دوره سامانيان                                                 
5-4- غزها در دوره غزنويان                                                 
1-5-4- سلطان محمود غزنوی                                         
2-5-4- سلطان مسعود غزنوی                                         
بخش دوم: وضعيت ترکان غز در دوره سلجوقيان                               
1- نقش غزان در تشکيل دولت سلجوقيان                                    
2- روابط غزان با سلاطين بزرگ سلجوقی                                      
1-2- اوضاع سياسی حکومت سلاجقه بزرگ                              
2-2- سلاجقه بزرگ و غزان                                                     
بخش سوم: وضعيت ترکان غز در دوره سلطان سنجر                      
1- اوضاع سياسی حکومت سنجر                                              
2- روابط غزان با سنجر                                                           
3- درگيری غزان با سنجر                                                        
بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر                      
1- غزها در خراسان                                                                 
1-1- سلطان سليمان سلجوقی                                                     
2-1- سلطان محمود                                                                 
3-1- فرار سنجر از اسارت و مرگ او                                            
4-1- خراسان پس از مرگ سنجر                                                 
بخش پنجم: نتايج و پيامدهای حمله غزان                                             
1- نتايج سياسی                                                                 
1-1-تشکيل حکومت خوارزمشاهيان                                   
2-1-زوال حکومت  سلجوقيان در خراسان                           
3-1- بروز هرج و مرج در خراسان                                     
2- نتايج اجتماعی                                                               
1-2- قتل و غارت مردم                                                     
2-2- از بين رفتن امنيت                                                     
3- نتايج اقتصادی                                                                 
4- نتايج فرهنگی                                                                  
1-4- کشته شدن علما و بزرگان                                              
2-4- ويرانی مراکز و اماکن فرهنگی                                        
نتيجه گيری                                                                                  
منابع و ماخذ  
دسته بندی: علوم انسانی » تاریخ و ادبیات

تعداد مشاهده: 1251 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 202

حجم فایل:253 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته تاریخ


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش