پایان نامه اپوکسیداسیون ترکیبات الفین با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده قابل بازیافت کروم بر پایه نا

دسته بندي : علوم پایه » شیمی
چکیـده:
در سال هاي اخير، تحقیقات زیادی به منظور توسعه روش های سازگار با محیط زیست و تمیز برای تبديلات شيمي آلی انجام شده است. با توجه به اهداف شیمی سبز، هدف اصلی این پایان نامه توسعه فرایند کارآمد تر، آسان و سبز برای انجام واکنش اكسايش مي باشد.
 در این پایان نامه، تثبيت كمپلكس كروم با استفاده از نانو مواد SBA-15 از طريق تشكيل پيوند ليگاندهاي آلي با سطح, به روش سل-ژل صورت گرفت. پس از شناسايي نانو كاتاليزور تثبيت شده توسط اطلاعات طيفي، فعاليت كاتاليزگري آن و در واکنش اپوکسیداسیون الفین ها مورد آزمايش قرار گرفت و شرايط واكنش اكسايشي بهينه گرديد.
 کروم تثبیت شده روي نانو بستر SBA-15 به عنوان یک کاتالیزور کارآمد در اکسیداسیون انتخابی آلکن ها به ترکیبات اپوكسي مربوطه با استفاده از پراکسید هیدروژن مورد استفاده قرار گرفت. از وي‍ژگي هاي اين روش مي¬توان به جداسازي آسان، سادگی و شرایط ملايم واکنش و همچنین انتخاب پذيري بالا به سمت محصولات اپوكسي اشاره نمود كه در مقایسه با روش های گزارش شده روش حاضر با صرفه بسیار بالاي اقتصادي همراه مي¬باشد.
    نکته قابل توجه اینکه نانوکاتالیزور مزومتخلخل مورد استفاده به مقدار زیادی قابل بازیافت بوده، طوری که فعالیت اولیه خود را در مراحل بعدی آزمایش حفظ می کند. روش حاضر، دوستدار محیط زیست بوده و تحت عنوان شیمی سبز شناخته شده است.

فهرست مطالب:
فصــل اول: مقدمه و تئوری
1- مقـدمـه
1-1- شيمي سبز در واكنش هاي شيميايي
1-2- اپوكسيداسيون الفين ها
1-2-1- اپوكسيداسيون الفين ها با استفاده از تركيبات پراكسی
1-2-2- اپوكسيداسيون الفين ها با استفاده از كاتاليزور هاي غیر فلزي
1-2-3- اپوكسيداسيون الفین ها با استفاده از كتون های كايرال
1-2-4- اپوكسيداسيون الفين ها با استفاده از كاتاليزور های فلزي
1-2-4-1- اپوكسيداسيون الفین ها با استفاده از اكسو وانادیوم (VO) تثبیت شده روی بستر مزو متخلخل SBA-15 
1-2-4-2- اپوكسيداسيون الفين ها بوسيله كاتاليزور Ti فلزی تثبیت شده روی بستر  میکرومتخلخل زئولیت
1-2-5- اپوكسيداسيــون الفيـــن ها با استفـاده از کمپلکـس بازی شیـف [Cr(TPP)Cl، كلر(تترافنيل پورفيريناتو) کرومیوم
1-2-6- بررسی فعالیت های کاتالیزوری هتروژنی مولیبدن در اپوکسیداسیون الفین ها
1-2-7- اپوکسیداسیون هوازی الکترکاتالیزوری آلکن ها
1-2-8- سنتز، بررسی و ساختار های کریستالی لیگاند جدید دودندانه ای شیف- بیس و کمپلکس های وانادیمی آن: فعالیت کاتالیزوری کمپلکس وانادیل در اپوکسیداسیون آلکن ها
1-2-9- سنتز، بررسی و تعیین ساختار کریستالی یک کمپلکس شیف-بیس وانادیمی (IV) (VOL2) و بررسی فعالیت کاتالیزوری آن در اپوکسیداسیون سیکلواکتن
1-2-10- ساختار و کاربرد کاتالیزوری کمپلکس مولیبدن (VI) دارای لیگاند دهنده ی-ONS سمی کاربازون، در اپوکسیداسیون الفین 
فصــل دوم: کاتالیــزور ها
2- کاتالیزور ها
2-1- نحوه عملکرد نانو کاتالیزور ها
2-2- مفهوم کاتالیزور
2-3- کاربرد نانوکاتالیزور ها
2-4- انواع کاتالیـزور ها
2-4-1- طبقه بندی کاتالیزور های ناهمگن (تماسی یا جامد
2-4-2- مکانیزم کاتالیزور های ناهمگن
2-4-2-1- نفوذ واکنشگر ها و محصولات
2-4-2-2- جذب سطحی واکنشگر ها
2-4-2-3- دفع سطحی محصولات
2-4-3- انواع بستر های جامد 
2-4-4- انواع بستر های جامد معدنی متخلخل
2-4-5- خواص انواع کاتالیزور ها بر اساس تخلخل
2-5- غیر فعال شدن کاتالیزور ها
2-5-1- انواع غیر فعال شدن کاتالیزور ها
2-5-1-1- غیرفعال شدن کاتالیزور در اثر پیرشدگی
2-5-1-2- غیر فعال شدن کاتالیزور در اثر کثیف شدگی
2-5-1-3- غیر فعال شدن کاتالیزور بر اثر مسمومیت
2-6- کاتالیزور های شیف باز
2-7- روش تهیه کاتالیزور های تثبیت شده روی سطح
2-7-1- تهیه کاتالیزور های تثبیت شده روی سطح به روش سل-ژل
2-8- معرفی کاتالیزور های مناسب در طبقه بندی واکنش ها
2-9- معرفی SBA-15
2-10- بعضی واکنش های انجام شده توسط کاتالیزور های M/SBA-15 
2-11- روش های شناسایی کاتالیزور های تثبیت شده روی سطح
2-11-1- روش شناسایی بوسیله (SEM)
2-11-2- روش شناسایی بوسیله (BET)
2-11-3- روش شناسایی بوسیله (TEM)
2-11-4- روش شناسایی بوسیله (SAXS)
فصــل سـوم: بخش تجربی
3- بخش تجربی
3-1- آزمایش
3-1-1- سنتز سیلیکات های مزوپور ((SBA-15
3-1-2- روش تهیه Cr(VI)SBA-15
3-1-2-1- شناسایی کاتالیزور  Cr(VI)/SBA-15
3-1-3- اکسایش الفین ها در حضور کاتالیزور Cr(VI)/SBA-15  
3-1-4- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب 2- فنیل استایرن (a2
3-1-5- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب سیکلوهگزیل اکسیران (b2
3-1-6- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب 2- پارا- تولیل اکسیران (c2
3-1-7- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب 2- (4- متوکسی فنیل) اکسیران (d2) ... 
3-1-8- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب 2- (4- برمو فنیل) اکسیران (e2
3-1-9- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب 2- (4- کلرو فنیل) اکسیران (f2
3-1-10- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب 2- (4- فلورو فنیل) اکسیران (g2
3-1-11-اطلاعات طيفي بدست¬آمده از تركيب 4- (اکسیران- 2 ایل) بنزونیتریل (h2
3-1-12- اطلاعات طيفي بدست آمده از تركيب 2- (2و4- دی فلورو فنیل) اکسیران (i2
3-1-13- اطلاعات طيفي بدست¬آمده از تركيب 2- ((4- کلرو فنوکسی) متیل) اکسیران (j2 
فصــل چهـارم: بحث و نتیجه گیری
4- بحث و نتیجه گیری
4-1- بررسی مکانیسم واکنش
4-2- بررسی های طیفی ترکیب (a2
4-3- بررسی های طیفی ترکیب¬ (b2 
4-4- بررسی های طیفی ترکیب (c2
4-5- بررسی های طیفی ترکیب (d2
4-6- بررسی های طیفی ترکیب¬(e2
4-7- بررسی های طیفی ترکیب¬ (f2
4-8- بررسی های طیفی ترکیب¬ (g2
4-9- بررسی های طیفی ترکیب¬(h2
4-10- بررسی های طیفی ترکیب (i2
4-11- بررسی های طیفی ترکیب (j2
4-12- نتیجه گیری 
پیـوست 
منابع

دسته بندی: علوم پایه » شیمی

تعداد مشاهده: 716 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:9,901 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب Word و قابل ویرایش