جزوه متون فقه بخش دوم رشته فقه ، الهیات

دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی و الهیات

جزوه متون فقه بخش دوم رشته  فقه ، الهیات 

توضیحات محصول :جزوات و کتاب های رشته  فقه ، الهیات  -ویژه کنکور -

فصل اول: عبادات 
 
کتاب طهارت 
١ طهارت، در لغت پاکیزگی است، و در شرع، به کار بردن طهور است
، مشروط به نیت
٢ طهور عبارت است از آب و خاك. خداي تعالی فرموده است: و انزلنا من السماء ماء اً طهوراً
 
و پیغمبر (ص) فرموده است: جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً
٣
 .
٤ آب پاك کننده [اشخاص و اشیاء] از حدث و خبث است
 .
٥ آب به دگرگون شدن
، به واسطه ي نجاست، نجس می شود، و به برطرف شده دگرگونی پاك می شـود، در صـورتی کـه
آب جاري باشد و یا با آب کر برخورد کند
«کر» هزار و دویست رطل عراقی است.
٦
 
آب قلیل [کمتر از کر] و آب چاه، به برخورد با نجاست نجس می شود
آب قلیل به آنچه گفته شد [یعنی برخورد با آب کر] پاك می شود
آب چاه پاك می شود به کشیدن همه اش در مورد افتادن شتر، گاو نـر، شـراب، مسـکر [مـایع بالاصـاله] ، خـون حـدث
[حیض و استحاضه، نفاس] و فقاع در آن
و به کشیدن یک کر در مورد افتادن اسب، و الاغ، و کاو ماده
و هفتاد دلو معمولی، براي انسان [مرده] و پنجاه دلو براي خون بسیار، بـه جـز خـون هـاي سـه گانـه [حـیض، نفـاس و
استحاضه] ، و مدفوع تر
وضو 
موجب وضو، ادرار یا مدفوع، و باد
. و خواب چیره شونده بر گوش و چشم. و زایل کننده ي عقل ٢٦
٢٧
. و استحاضه
٢٨
. است 
٢٩ واجب وضو، نیت است، در حالی که مقارن با شستن صورت، و مشتمل بر قصد وجوب
و تقرب و استباحه
٣٠
. باشد 
و جاري ساختن آب بر آن اندازه از صورت که پهناي آن به مقدار میان انگشت شست، و وسطی، و درازاي آن ز رسـتنگاه
موي سر تا آخر چانه باشد
بر کسی که موي تنک بر صورت دارد، واجب است که آب را در لابه لاي موها وارد کند. سپس شسـتن دسـت راسـت، از
آرنج تا سرانگشت ها، و آنگاه شستن دست چپ، به همین نحو. و ان گاه مسح جلوي سر، بدانگونه که مسح نامیده شود
و بعد مسح روي پاي راست، و روي پاي چپ، به همانگونه که مسح نامیده شود، با تري آب وضو که بر اعضاء باقی مانـده
است، در هر دو مسح١١
اعمال وضو باید مرتب، و پی در پی انجام شود به طوري که هنگام شستن عضوي، عضو سابق بر آن، خشک نشده باشد
مستحبات وضو 
مسواك کردن
٣١ نام خدا بر زبان آوردن.شستن دست ها تا مچ دو مرتبه پیش از آنکه آنها را در ظرف آب وضو داخل کند
 
مضمضه کردن آب در دهان
غسل 
موجب غسل، [شش چیز است]: 
. -1 جنابت 
. -2 حیض
 -3 استحاضه با فرا گرفتن [خون] پنبه را
٤٢
.
. -4 نفاس
 -5 مس کردن مرده ي نجس ادمی.
. -6 مردن
موجب جنابت، انزال منی، و پنهان شدن سر آلت در جلوو عقب است. خواه انزال بشود، یا نشود
٤٣ حرام است بر جنب، خواندن سوره هاي عزائم
. و درنگ کردن در مساجد. و عبور کردن از دو مسجد [مسجد الحـرام در
مکه و مسجد النبی در مدینه]. و نهادن چیزي در مساجد، و مس کردن خط قرآن یا اسم االله تعالی یا اسم پیغمبر ص. یا
یکی از ائمه، ع
گفتار هفدهم : نکات مهم مبحث وصیت 
1 - الوصیه تملک عین او منفعه، او تسلیط علی تصرف بعد الوفاه 
وصیت تملیک عین یا منفعت، یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت است
 -2 یا لم یرد الوصیه قبله فان رد حنیذ لم یوثر القبول البطلان الایجاب برده
تا زمانی که موصی له وصیت را پیش از قبول کردن رد نکرده باشد می تواند آن را قبول کند اما اگروصیت را رد کرده
باشد موثر نخواهد بود زیرا با رد آن، ایجاب باطل میگردد
3 - و ان رد بعد الوفاه القبول بطلت وان قبض اتفاقاً وان رد بعد القبول لم تبطل و ان لم یقبض
هر گاه موصی له بعد از وفات و پیش از قبول آن را رد کند وصیت باطل می شود اگر چه موصی به را قبض کرده باشد و
اگر بعد از قبول آن را رد کند وصیت باطل نمی شود اگرچه موصی به را قبض نکرده باشد
 -4 ینتقل حق القبول الی الوارث
حق قبول وصیت به وارث موصی له می رسد
5 - الظاهر ان القبول کاشف عن سبق منل للموصی له بالموت لا ناقل له من حینه
قبول کاشف از تقدم ملکیت براي موصی له به سبب فو ت موصی است نه آنکه ناقل مالکیت از هنگام مرگ باشد
6 - یشترط فیالموصیالکمال وفی وصیته من بلغ عشراً قول مشهورومنجرح نفسه بالمهلک فالوصیه باطله
در موصی، داشتن اهلیت شرط است و قبول وصیت کودك ده ساله قول مشهوري است ولی وصیت فردي که با ابزار
کشنده اي خودش را مجروح ساخته باشد باطل میباشد.  

دسته بندی: علوم انسانی » معارف اسلامی و الهیات

تعداد مشاهده: 273 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 402

حجم فایل:24,997 کیلوبایت

 قیمت: 11,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز: 24.4 MB
    تعداد صفحه:402