فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 7

Multi-linear Regression Models to Predict the Annual Energy

پیش بینی با رگرسیون چند خطی برای انرژِی مصرفی سالانه با اشکال مختلف

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Evaluation of reliability and technical conditions of tunneling

ارزیابی قابلیت اطمینان و شرایط فنی تونل به وسیله ی ماشین آلات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ENHANCED CHARGED SYSTEM SEARCH FOR OPTIMUM DESIGN OF INDUSTRIAL TUNNEL SECTIONS

طراحی سیستم پرکننده مناسب برای تونل های صنعتی

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی