فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

جوشکاری با قوس الکتریکی

جوشکاری با قوس الکتریکی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترموالکتریسیته

انواع ترموکوپل و المنت کوره ی مقاومتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشویه ی سولفید روی

گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1، تشویه ی سولفید روی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تکلیس کربنات کلسیم

گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1، تکلیس کربنات کلسیم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

احیاء مگنتیت

احیاء مگنتیت، گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر دانه بندی و مقدار ذرات بر رفتار بستر سیال

گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1، بررسی تاثیر دانه بندی و مقدار ذرات بر رفتار بستر سیال

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دوره بازرسی جوش

توضیحات: سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف قبل از ساخت ، حین ساخت و همینطور پس از ساخت نیاز دارند. بازرسی جوش می تواند از انجام کار بر طبق دستورالعملهای توافق شده، به کارفرما اطمینان لازم را دهد. برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای طرح باید

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی