فایل های دسته بندی ادبیات - صفحه 1

پایان نامه فمنیسم در شعر و اندیشه سیمین بهبهانی و فروغ فرخ زاد

پایان نامه رشته ادبیات درباره فمنیسم در شعر و اندیشه سیمین بهبهانی و فروغ فرخ زاد؛ بدون شناخت فلسفه و روانکاوی غرب نمی توان تصویر درستی از فمینیسم ارائه داد. بنابراین عمق و اندیشه ی اندیشمندان این نحله بسته به شناخت دقیق فلسفه ی غرب از پدیدار شناسی به بعد است. بنابراین با توجّه به فقر اندیشه ی فلسفی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل