فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

اندیشه هاي سیاسی غرب ،ایران و اسلام(بخش دوم)

تفاوت میان نئومارکسیست و مارکسیست هاي بنیادگرا: مارکسیست بنیادگرا: انقلاب بورژوایی نئومارکسیست: انقلاب سوسیالیستی ـ نیروهاي انقلابی براي انقلاب در تفکرات مارکسیست بنیادگرا

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران(بخش اول)

جامعه شناسی علمی است که به مطالعه رفتار اجتماعی میپردازد بحث جامعه شناسی سیاسی مطالعه رفتار اجتمـاعی و فهم اجتماعی است.بطوریکه رابطه جامعه و دولت از موضوعات مهم می باشد

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)

اصطلاح جهان سوم طی چند دهۀ اخیر یکی از رایجترین عناوین براي گروه بزرگی از کشورهاي جهان ( شامل بیشتر کشورهاي آفریقا ، آمریکاي لاتین و آسیا ) بوده است .

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زبان تخصصی

زبان تخصصی کتاب های خلاصه منابع رشته علوم سیاسی به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها فصل اول لغات و اصطلاحات تخصصی علوم سیاسی

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش دوم)

ـ وابستگی را می توان رویهي دیگري از مبحث استعمار و امپریالیسم دانست. به تعبیر (بلوم استروم) و (بژورن هتنه)، مکتب وابستگی نمایانگر طنین آواهایی است که از پیرامون به گوش می رسد

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سازمان های بین المللی

دانلود پاورپوینت سازمان های بین المللی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی روابط فرهنگی کشورهای ایران و ترکیه

دو كشور هم مرز ايران و تركيه به رغم همسايگي و اشتراكات فراوان تاريخي، فرهنگي و ديني، به علت عدم شناخت دقيق و واقعي از يكديگر، از گذشته‌هاي دور تا كنون امكان برقراري ارتباط نزديك و در حد انتظار را بدست نياورده‌ و هميشه بعنوان رقيب به هم نگريسته‌اند. در اين ميان كشورهاي ثالث نيز در جهت حفظ منافع خويش،

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امنیت سیاسی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه

امنیت سیاسی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مصونیت پارلمانی

ضرورت صیانت از نهاد پارلمان و اعضای آن

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی