فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

سواد رسانه

سواد رسانه (آموزش و پرورش)

قیمت : 700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه حقوق کارگر و قوانین آن (قانون کار، بیمه، مالیات)

فرمول ها و محاسبات حقوق کارگر و کلیه قوانین مهم مرتبط با آن (قانون کار، بیمه، مالیات)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش والیبال

آموزش والیبال

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(1) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 11,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب روش تحقیق بدون معلم

روش تحقیق بدون معلم خودآموز کاربردی مراحل کلیدی تحقیق( Fast Book) برای‌تمامی‌محققین‌ به ویژه دانشجویان‌تحصیلات‌تکمیلی در‌رشته های علوم‌انسانی و‌اجتماعی

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی نسیم

حروف الفبای کامل فونت تایپوگرافی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی پگاه

حروف الفبای کامل فونت تایپوگرافی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه فونت تایپوگرافی و ساخت لوگوی محبوب

حروف الفبای کامل فونت تایپوگرافی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی