فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پرسشنامه سنجش امید (اسنایدر، 2005)

این پرسشنامه استاندارد حاوی 12 گویه جهت سنجش امیدواری فرد می باشد که توسط اسنایدر در سال 2005 طراحی شده است. فرد با انتخاب یکی از گزینه های 1 تا 8 به گویه ها پاسخ می دهد. منبع پرسشنامه در متن آمده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پروش نیروي انسانی بهمنظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند.

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی

آمار رشته مدیریت بازرگانی همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی

کتاب های خلاصه منابع رشته مدیریت بازرگانی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای تئوري به عنوان توضیح یا بیان منسجم از مشاهدات یا پدیدههاي تجربه شده تعریف مـیشـود. اسـتفاده از رویکردهـاي تئوري پردازي مختلف روش بهتري براي ایجاد تصاویر بهتر از پدیده پیچیده سازمان میباشد

قیمت : 7,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين مهارت مديران بازرگاني با فروش شركت

روش تحقیق : بررسي رابطه بين مهارت مديران بازرگاني با فروش شركت

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مديريت استرس

دانلود پاورپوینت مديريت استرس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بازاریابی

رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد بازاریابی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اموراجرایی مدیریت

دانلود پاورپوینت اموراجرایی مدیریت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی