لیست فایل ها - صفحه 1

بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان

پروژه و تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: در عصري زندگي مي‌كنيم كه تنظيم روابط اجتماعي بر اساس اصول اخلاقي اهميتي فوق‌العاده پيدا كرده است. زندگي، آسايش و حرمت شخصي هر يك از ما، بيش از پيش، در گرو آن قرار دارد كه اصول اخلاقي تا چه حد به طور عمومي مورد رعايت قرار مي‌گيرند. در ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رغبتهاي شغل دانش‌ آموزان دختر ناشنوا و عادي

پروژه و پايان نامه كارشناسي رشته روانشناسی و علوم اجتماعی گرايش راهنمايي و مشاوره، چکیده: بعضي از افراد درانتخاب شغل تسليم حوادث مي‌شوند و برخي بدون نقشه و فكر تحت تأثير اعضاي فاميل، شغلي راانتخاب مي‌كنند كه با خصوصيات فردي آنها منطبق نيست برخي از مردم نيز تحت تأثير ارزشهاي اجتماعي بدون در نظر ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي مقايسه هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، خلاصه پژوهش: پژوهش فوق بررسي مقايسه اي هوش هيجاني كودكان كار و خيابان و كودكان عادي شهر تهران كه سن آنها بين 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در اين پژوهش با توجه به الگوي مايرو سالوري (1990) مصاحبه‌اي را به صورت ساخت ....

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع شد و سپس بالا گفت «يان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر

پايان‎نامه كارشناسي رشته روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمايي، چكيده: پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونه‎گيري خوشه‎اي به ..

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش والدين و مسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي و اخلاقي

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: پژوهش و كنجكاوي از تمايلات طبيعي بشر است وميل به شناخت و ارضاء آن حس موجب دست يافتن به مجهولات زيادي شده است. لذا پيشرفتهاي چشمگيري در كليه زمينه هاي علمي فعلي حاصل اين حس سيري ناپذير كساني است كه زندگي خود را وقف جامعه بشري كرده و مي كند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج و عادي با آزمون MMPI

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكيده: در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج و عادي با آزمون MMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سرد مزاج و زنان عادي گزينش شدند آزمون MMPI مورد اندازه گيري قرارگرفت. در نهايت پس از محاسبه شاخص هاي آماري، ...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن

پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن، از جمله مشكلات اجتماعي است كه از ديرباز چشم تيزبين و ذهن روشن محققين و دانشمندان از آن به دور نبوده است. مطالعة پژوهشهاي متخصصان علوم انساني در طي دو سه قرن گذشته نشان مي دهد كه عده زيادي از آنان همواره ..

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی میزان تفاوت و رابطه افسردگی بین مردان شاغل و بازنشسته

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم اجتماعی، بخشی از متن: از تحقيق روي 60 نفر (30 نفر شاغل و 30 نفر بازنشسته) كه با استفاده از روش نمونه گيري كه در دسترس است، اين انتخاب صورت گرفته است كه در شهر نظرآباد زندگي مي كنند. براي اندازه گيري ميزان افسردگي، افراد مورد مطالعه از آزمون يك استفاده شده است. ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی